Cài đặt công cụ mua hàng và tiến hành đặt hàng

Clip Hướng Dẫn Mua Hàng

Bước 1. Truy cập website http://vanphat247.vn

Bước 2. Click vào nút “Công Cụ” trên thanh menu hoặc vào link sau Chrome & Cốc Cốc

cài đặt công cụ mua hàng
cài đặt công cụ mua hàng

Bước 3. Click vào “Add To Chrome” (Thêm mới vào Chrome)

cài đặt công cụ mua hàng
Thêm công cụ

Bước 4. Click vào út “Add extension”

Công cụ

Bước 5. Truy cập các website Trung Quốc để đặt hàng

cài đặt công cụ mua hàng
ruy cập các website Trung Quốc để đặt hàng

B5. Vào giỏ hàng để kết đơn

Sau khi đã đặt thành công các sản phẩm vào giỏ hàng, bạn truy cập giỏ hàng để kiểm tra lại và kết đơn hàng

cài đặt công cụ mua hàng
Vào giỏ hàng để kết đơn