Đăng ký thành viên

Làm sao để “ đăng ký ” thành viên trên VANPHAT247 ???

                    Clip Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên

Bước 1: Bạn truy câp vào website vanphat247.vn bằng trình duyệt Chorme hoặc Firefox

Bước 2: Click vào chữ “Đăng nhập / Đăng ký”

Đăng ký thành viên
Bấm vào nút đăng ký

Bước 3: Hệ thống tự động chuyển sang trang đăng nhập. Tiếp đó, click vào nút “Đăng ký”

 

đăng ký thành viên
Đăng ký tài khoản

Bước 4: Hệ thống tự động chuyển sang trang đăng ký, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới để hoàn tất việc đăng ký tài khoản

đăng ký thành viên
Thêm tài khoản