Quản lý đơn hàng và vận đơn

Hướng dẫn Quản lý đơn hàng và vận đơn

Bạn vào phần đơn hàng. Từng đơn hàng sẽ hiển thị trạng thái tương ứng.

–       Đã đặt cọc :đơn hàng của bạn đã được đặt cọc và chúng tôi đang xử lý để mua hàng cho bạn

–       Đã mua hàng : đơn hàng đã được chúng tôi mua

–       Người bán giao : đơn hàng này người bán Trung Quốc đã bắt đầu đi giao hàng

–       Kho Trung Quốc nhận : chúng tôi đã nhận được hàng từ người bán ở kho Trung Quốc

–       Vận  chuyển : đơn hàng bắt đầu được chuyển về Việt Nam cho bạn

–       Chờ giao hàng : đơn hàng đã về kho phân phối tại Việt Nam, sẵn sàng giao cho bạn

–       Đang giao hàng : chúng tôi đang tiến hành giao đơn hàng cho bạn

–       Đã nhận : bạn đã nhận được đơn hàng

–       Đã hủy : đơn yêu cầu hủy (không có nhu cầu mua nữa, nhà cung cấp không còn hàng, …)