Hướng dẫn Quản lý đơn hàng và vận đơn

Bạn vào phần đơn hàng. Từng đơn hàng sẽ hiển thị trạng thái tương ứng.

–       Đã đặt cọc :đơn hàng của bạn đã được đặt cọc và chúng tôi đang xử lý để mua hàng cho bạn

–       Đã mua hàng : đơn hàng đã được chúng tôi mua

–       Người bán giao : đơn hàng này người bán Trung Quốc đã bắt đầu đi giao hàng

–       Kho Trung Quốc nhận : chúng tôi đã nhận được hàng từ người bán ở kho Trung Quốc

–       Vận  chuyển : đơn hàng bắt đầu được chuyển về Việt Nam cho bạn

–       Chờ giao hàng : đơn hàng đã về kho phân phối tại Việt Nam, sẵn sàng giao cho bạn

–       Đang giao hàng : chúng tôi đang tiến hành giao đơn hàng cho bạn

–       Đã nhận : bạn đã nhận được đơn hàng

–       Đã hủy : đơn yêu cầu hủy (không có nhu cầu mua nữa, nhà cung cấp không còn hàng, …)

 

 

 

© 2017 Vạn Phát 247
Hệ thống đặt hàng và Nhập hàng Trung Quốc tốt nhất, uy tín nhất Việt Nam