[Thông báo] Quy định về thời gian chọn/bỏ chọn dịch vụ trên đơn hàng

Kính gửi quý khách hàng.

Hiện tại VanPhat247 cung cấp các dịch vụ kiểm hàng, đóng gỗ, vận chuyển tiết kiệm, đóng gói xốp để Quý Khách có thể chủ động trong việc lựa chọn dịch vụ phù hợp dảm bảo tránh gây hỏng hóc, thiệt hại về hàng hoá trong quá trình vận chuyển.

 

Lựa chọn dịch vụ ngay tại giỏ hàng
Lựa chọn dịch vụ ngay tại giỏ hàng

 

Lựa chọn dịch vụ ngay tại trang chi tiết đơn hàng
Lựa chọn dịch vụ ngay tại trang chi tiết đơn hàng

 

Để đảm bảo viêc vận hành gây ra ít rủi ro nhất, VanPhat247 yêu cầu quý Khách Hàng chủ động trong việc lựa chọn các dich vụ trên đơn trước khi đơn hàng chuyển sang trạng thái Kho Trung Quốc nhận.

Đối với những yêu cầu thay đổi dịch vụ sau trạng thái kho Trung Quốc nhận, VanPhat247 có quyền từ chối thể hiện ở việc:

-Khách không thể chọn/bỏ chọn dịch vụ trên hệ thống

-Từ chối các khiếu nại liên quan đến vấn đề này. 

Lưu ý chung: trước khi kho Trung Quốc nhận hàng quý khách vẫn được phép chọn/bỏ chọn các dịch vụ trên đơn.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ phía quý Khách Hàng để VanPhat247 ngày một hoàn thiện chất lượng địch vụ tốt hơn nữa.

Trân trọng!

 

 

Write a Reply or Comment