Kính gửi quý khách hàng!

Kể từ ngày 26/02/2018 VạnPhát tiến hành điều chỉnh biểu phí vận chuyển nội địa tại Việt Nam, cụ thể sẽ giảm 10% so với biểu phí cũ

Trên đây là biểu phí vận chuyển cũ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Biểu phí mới

 

Thông báo đến quý khách hàng!

© 2017 Vạn Phát 247
Hệ thống đặt hàng và Nhập hàng Trung Quốc tốt nhất, uy tín nhất Việt Nam