Thông báo về việc điều chỉnh biểu phí vận chuyển nội địa tại Việt Nam

Kính gửi quý khách hàng!

Kể từ ngày 26/02/2018 VạnPhát tiến hành điều chỉnh biểu phí vận chuyển nội địa tại Việt Nam, cụ thể sẽ giảm 10% so với biểu phí cũ

Trên đây là biểu phí vận chuyển cũ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Biểu phí mới

 

Thông báo đến quý khách hàng!

Write a Reply or Comment