Kính gửi quý khách hàng!

Kể từ 00h00 ngày 13/03/2018 VạnPhát tiến hành điều chỉnh biểu phí vận chuyển nhanh Trung Quốc – Việt Nam.

Dưới đây là biểu phí cũ

Biểu phí mới

Theo đó các đơn hàng đặt cọc từ 00h00 ngày 13/03/2018 sẽ áp dụng biểu phí vận chuyển mới.

Thông tin đến quý khách hàng!

© 2017 Vạn Phát 247
Hệ thống đặt hàng và Nhập hàng Trung Quốc tốt nhất, uy tín nhất Việt Nam